Rørlegger Stavanger

Installering

Vi hjelper deg med installering av rør, toalett, og sanitært

Reparasjon

Vi hjelper deg med lekkasjer og andre skader

Små jobber

Mindre husstander med behov for rørleggere

Store jobber

Vi hjelper bedrifter, hoteller, restauranter og kommersielle bygninger med rør-oppdrag.

Vi er en rørleggerbedrift for både privat- og bedriftsmarkedet i hele Stavanger. Firmaet er godt etablert og har utviklet seg etter markedet. Vi holder til i trivelige lokaler i sentrum av Stavanger. Du må gjerne kontakte oss vedrørende totalrehabilitering av bad. Vi utfører oppdrag med godkjente snekkere, murere og elektrikere. 

Hva kjennetegner en dyktig rørlegger?

For det å være en god rørlegger i Stavanger handler ikke bare om å utføre godt arbeid. Det å være en god rørlegger handler også om hvordan man behandler kundene sine. En god rørlegger bør være tilpasningsdyktig og respekterende ovenfor kunden, og være grei og hyggelig og ikke komme med uhyggelige overraskelser når det kommer til pris. Den bør man gjerne avtale på forhånd så langt som det lar seg gjøre. Man bør også være behjelpelig ovenfor kunden ved å forklare hva man skal gjøre, og ikke minst hvorfor. Unødig arbeid påfører unødige kostnader, noe man vanligvis ønsker å unngå som kunde. Oppfyller en rørlegger de fleste av disse trekkene, kan han eller hun forvente å få mange tilbakevennende kunder.

Sist, men ikke minst, er det viktig å forsikre seg om at personen eller bedriften en leier inn ikke arbeider på svart arbeidskraft. Ikke bare er det ulovlig i henhold til gjeldene lover, men det øker også risikoen betraktelig for at personen eller bedriften ikke har de nødvendige kvalifikasjonene som trengs. Du kan sjekke opp bedriften i Brønnøysundregisteret. Her vil det også være opplyst om de er oppført i merverdiavgiftsregisteret. Selv om dette ikke er noen garanti for at de opererer hvitt, er sjansen større. Videre bør en også alltid skrive under på en kontrakt i forkant av arbeidet. På denne måten unngår en også økonomiske overraskelser. Når arbeidet er utført, bør en også spørre om faktura. Følger en disse punktene, er en under de fleste omstendigheter sikret at bedriften eller personen opererer hvitt. Da er sannsynligheten også større for at den eller de du leier inn har de nødvendige kvalifikasjonene for å utføre arbeidet.

Viktig er det likevel å bemerke at de fleste som arbeider i Norge utfører godt arbeid. I de fleste tilfeller er sunn fornuft alt som skal til for å sikre seg, men det kan likevel være greit å ta noen forhåndsregler. Ta et søk på nettet, sjekk om de er registrert og spør pent om kontrakt og faktura. Gjør du det, er du som oftest sikret en god handel.

I Stavanger kan det være vanskelig å kjenne igjen hva som er bra og hva man bør styre unna. Mangfoldet av produkter har i alle deler av verden, er blitt så stort at det kan være vanskelig å orientere seg og skille mellom de ulike produktene. Mye av skylden har også reklameindustrien. I Norge er det ikke lovlig å lyve i reklamer. Med enkelte unntak, følges dette stort sett av bedriftene. Men når det kommer til selve innholdet i reklamen, kan det ofte virke slik. Alle produkter og tjenester sier de har den beste servicen, de beste egenskapene, eller den beste prisen. Det kan derfor være problematisk for forbrukeren, når han eller hun skal ta et valg mellom to eller flere produkter eller tjenester, å velge den riktig. 

Det er ingen unntak for rørleggeryrket. Som rørlegger tilbyr man også en tjeneste for forbrukeren, og med det kommer det både aspektet med konkurranse og reklame inn i bildet. I de aller fleste tilfeller er man ikke den eneste rørleggeren i området. Ganske naturlig blir det dermed å kapre flest mulig kunder i det aktuelle området. Det kan også være vanskelig for kunder av bedrifter innen håndverksbransjen å bedømme arbeidet som blir utført med egne øyne. De ulike profesjonene krever ofte lange utdanninger, hvor en i tillegg må ta dyre kurs for å sertifiseres innen ulike retninger i det aktuelle yrket. For en kunde uten relevant kunnskap om faget, er det derfor i de fleste tilfeller ikke mulig å bedømme arbeidet på en god måte.

Først og fremst er det altså utdanningen man bør undersøke. Har rørleggeren den relevante utdanningen som kreves for å arbeide med yrket? Her er det viktig å understreke at man ikke nødvendigvis trenger videregående utdanning for å oppnå fagbrev. Noen velger for eksempel ta et femårig løp som lærling i bedrift, for så å ta en praktisk og teoretisk prøve som ved bestått gir fagbrev. Det kan være vanskelig å få dette bekreftet hos skolene, her grunnet taushetsplikt, men ved å se på tidligere referanser og ansettelsesforhold, kan det under noen tilfeller være mulig. Å be dem ta med seg nødvendig dokumentasjon kan uansett være en god idé om en er i tvil. I noen tilfeller vil det også være mulig å søke opp personen i Mesterbrevsnemnda. Jobber personen for en bedrift, kan det være gunstig å sjekke opp hva andre har erfart seg med denne bedriften – enten gjennom bekjente eller internett. Eventuelle referanser er det også mulig å spørre om.

 

Tilbud:

Privatperson / bedrift?

Område

Tjeneste:

Tilbud