Renovering

Renovering er en betegnelse som først og fremst brukes på byggeprosjekter hvor det er en bygning eller eiendom som skal fornyes eller forbedres. Spesielt har renovering av boligeiendommer og tak på disse vært populært blant mange boligforeninger de seneste årene.

Regelmessige ettersyn i forbindelse med renovering

Det er alltid fornuftig å få foretatt regelmessige ettersyn når man som boligforening, virksomhet eller kommune ønsker å få renovert en bygning, eller hvis man bare skal ha reparert småskader på eiendommen.

Ved større renoveringsoppgaver kan det klart anbefales at man søker profesjonell rådgivning fra for eksempel et arkitekt- eller ingeniørfirma. Et slikt firma kan rådgi om mulighetene innenfor renovering, blant annet om strukturelle endringer og om renovering av de nåværende konstruksjonerne.

Renovering av boligeiendommer

Som boligforening bør man være oppmerksom på eiendommens tilstand, for på den måten å unngå unødvendig slitasje som i siste ende kan innebære store utgifter til omfattende renoveringer.

Mange boligforeninger har jo også vært flittige til å sette i gang renoveringsprosjekter som for eksempel fornyelse eller ombygging av loft, kjeller, trappeoppganger og lignende, slik at fellesarealer fremstår innbydende, til stor glede for beboerne i eiendommen og deres eventuelle gjester.

Innhent tilbud på det neste renoveringsprosjektet deres

Hos Stavangerrenovering sørger vi for alle former for renoveringsoppgaver, og det gjelder både prosjekter for private, virksomheter, organisasjoner og boligforeninger. Hvis dere allerede nå vil ha tilbud på en oppgave som handler om renovering, kan dere gjerne skrive til oss, så finner vi frem til de dyktigste renoveringsfirmaene, som vil kontakte dere med tilbud.

Tilbud:

Privatperson / bedrift?

Område

Tjeneste:

Tilbud